Катедра  
Чланови катедре Консултације


Катедрa за математику

Оснивач Катедре за математику и кибернетику и утемељивач математичких предмета на ФОН-у био је академик Ђуро Курепа, редовни професор Природно-математичког факултета у Београду, који је био и један од чланова матичне комисије именоване од стране Савета Универзитета у Београду са задатком да припреми отпочињање рада ФОН-а. Катедра за математику и кибернетику касније прераста у Катедру за математику, кибернетику и информационе системе, да би из ње, каснијом деобом, настале Катедра за математику, Катедра за информационе системе, Катедра за информационе технологије, Катедра за операциона истраживања и статистику, Катедра за софтверско инжењерство и Катедра за електронско пословање и управљање системима.
         У првим годинама постојања ФОН-а у извођењу и разради математичких предмета учествовали су многи угледни професори Универзитета у Београду, од којих посебно треба поменути академика Слободана Аљанчића, проф. др Момчила Ушћумлића, проф. др Милорада Бертолина, проф др Добрила Тошића, проф др Зорана Ивковића, као и тада младе сараднике академика Градимира Миловановића, проф. др Бошка Јовановића, проф. др Гојка Калајџића, проф др Жарка Мијајловића, проф др Шћепана Ушчумлића, проф др Зорана Шамија и проф. др Наду Миличић. Средином седамдесетих година на ФОН долазе проф. др Слободан Дајовић и проф. др Павле Пејовић, који преузимају бригу о даљем развоју математичких дисциплина у оквиру факултета. Осим класичних математичких предмета који се изучавају на техничким факултетима, залагањем проф. др Павла Пејовића и проф. др Ђурице Јованова на ФОН-у се уводи нови предмет Нумеричка анализа. Крајем осамдесетих година, у оквиру посебног интерног пројекта, сви наставници и сарадници из математике заједно са колегама из области информационих система раде на оснивању новог предмета који добија назив Дискретне математичке структуре.
         2002. године одлуком Савета ФОН-а основана је Лабораторија за математику са циљем ближег упознавања студената са садржајем и практичном применом математичких предмета. Лабораторија располаже рачунарском опремом и софтвером који омогућава израду семинарских и дипломских радова студената и пружа подршку својим члановима и студентима у научно-истраживачком раду. Тренутни састав Катедре за математику и Лабораторије за математику чине наставноци проф. др Вера Вујчић, проф. др Милица Стојановић, проф. др Раде Лазовић, проф. др Драган Ђорић, проф. др Оливера Михић, доц. др Весна Манојловић и сарадници мр Владимир Балтић, Небојша Николић, Нада Младеновић, Јелена Ђорђевић, Марија Боричић и Игор Грујичић.

        
Ваша ip адреса: 10.10.10.137
Број клијената на вези: 1
Server Uptime:
36 dana 11 sati 15 minuta 59 sek


Претрага:
Одаберите предмет:
Текст претраге:


[Страна 1]

© 2009. - 2020. Катедра за математику / Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд