ДМС - Садржај предмета и правила  
Настава Садржај предмета и правила Литература

Презентација предмета07. Фебруар 2016.
У прилогу можете преузети презентацију предмета Дискретне математичке структуре.

писмени јун; упис оцена из предрока; усмени 29.06.30. Септембар 2015.
У прилогу је фајл са подацима свих студената са присуством, резултатима оба колоквијума, писменог у јуну и усменог предрока (тим студентима је обрачуната и коначна оцена). Унети су и семинарски радови, само нису унете све активности (унете су активности са часа, само нису ажуриране уочене грешке из маја и јуна), што ће бити учињено наредних дана.

Студенти којима је укупна оцена унета љубичастом бојом, имаће право да одговарају у додатном термину (највероватније у јулу; биће накнадно утврђено када) за оцену више.

Резултати писменог испита су унети у базу (видети прилог).
Увид у радове са писменог испита се одржава у петак 26.06. од 15:00 до 15:45 у кабинету 316.

Упис оцена из предрока биће у понедељак 29.06. Тада студенти који су положили у предроку треба да доставе свој индекс (не мора лично) у амфитеатар 015 у периоду од 16:00 до 16:30.
Усмени испит, који је у форми теста као и у предроку, одржава се у амфитеатру 015 са почетком у 16:15.
По завршетку усменог (око 17:00), студенти који су предали индексе за упис оцене, треба да дођу у амфитеатар 015 (ко тад не покупи индекс, чекаће га на портирници факултета).

II колоквијум Г,Д група16. Јун 2015.
У фајлу у прилогу су резултати Г и Д групе.

Теме за семинарски рад26. Март 2015.
У прилогу можете скинути фајл са списком тема за семинарски рад из предмета ДМС. Ту су и друге релевантне информације везане за одбрану семинарских радова.

Презентација предмета09. Фебруар 2014.
У прилогу можете скинути презентацију предмета са свим битним информацијама везаним за предмет Дискретне математичке структуре.

Испитна питања из предмета ДМС25. Јун 2013.
У прилогу можете скинути испитна питања из предмета ДМС. Она су подељена у 3 целине од по 12 питања:
- исказни и предикатски рачун
- релације и графови
- коначни аутомати и регуларне граматике.
На свакој испитној цедуљи имате 3 питања (по једно из сваке од ове 3 области), при чему су 2 теоријска питања (из овог прилога), док из треће области добијате задатак који илуструје дату материју (ти задаци су лакши од оних које су на колоквијумима и за домаће задатке).

Ова испитна питања се не односе на усмени предрок (ту ће бити краћа питања - дефиниције и нека основне особине и задачићи)!
За илустрацију предрока погледати прилог у обавештењу које се односи на усмени предрок (налази се у Испити/колоквијуми - Вести).

 Врх стране
Ваша ip адреса: 10.10.10.137
Број клијената на вези: 1
Server Uptime:
36 dana 10 sati 12 minuta 47 sek


Претрага:
Одаберите предмет:
Текст претраге:


[Страна 1]

© 2009. - 2020. Катедра за математику / Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд