Изборни предмети - Мастер студије  


Презентације предмета:

- Елементи динамичке анализе

- Комбинаторни алгоритми

- Компјутерска геометрија

- Математичко програмирање

- Методе и алгоритми дискретне математике у музици

- Нумеричке методе у финансијама

- Нумеричке методе у рачунарству

- Системи апроксимативног закључивања

- Теорија алгоритама

- Теорија графова


        
Ваша ip адреса: 10.10.10.137
Број клијената на вези: 1
Server Uptime:
36 dana 10 sati 25 minuta 38 sek


Претрага:
Одаберите предмет:
Текст претраге:


[Страна 1]

© 2009. - 2020. Катедра за математику / Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд